W siedzibie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie została podpisana umowa z “Konsorcjum na rzecz rozwoju hodowli fermowej jeleniowatych”, którego liderem jest Instytut Parazytologii im. Witolda Stefańskiego PAN.

Umowa dotyczy realizacji operacji pt. „Dziczyzna Fermowa – opracowanie i wdrożenie do praktyki hodowlano-produkcyjnej innowacji w technologii fermowego chowu jeleniowatych oraz opracowanie i wdrożenie metod organizacji wprowadzania jej do obrotu”.

W skład konsorcjum oprócz Instytutu wchodzi 5 podmiotów gospodarczych. Projekt będzie realizowany w Stacji Badawczej w Kosewie Górnym, w ramach działania „Współpraca”. Koszt dofinansowania 326.972,00 zł.

(Visited 193 times, 1 visits today)