Rozstrzygnięcie przetargu na zakup ciągnika rolniczego

Instytut Parazytologii im.Witolda Stefańskiego PAN
Ul.Twarda 51 / 55
00-818 Warszawa

informuje o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego na zakup ciągnika rolniczego wraz z ładowaczem czołowym na potrzeby Stacji Badawczej IP PAN w Kosewie Górnym (pow.Mrągowo, WOJ. WARMIŃSKO – MAZURSKIE))

W toku postępowania wpłynęła jedna oferta spełniająca warunki określone w ogłoszeniu o przetargu. Oferentem jest Zakład Usług Motoryzacyjnych Juchniewicz&Piotrowski, ul.Obwodowa 5, 11-500 Giżycko

Złożona oferta w pełni odpowiada warunkom przetargu zawartym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zaproponowana przez Oferenta cena (134.580 zł netto) jest niższa od kwoty maksymalnej (140.000 zł netto) jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia.

(Visited 24 times, 1 visits today)