Lista publikacji przygotowanych w oparciu o materiał zebrany na terenie Stacji Badawczej w Kosewie Górnym oraz jej okolicach:

 1. Bień J., Moskwa B., Bogdaszewski M., Cabaj W. 2010. Detection of species antibodies anti-Neospora caninum in the fallow deer (Dama dama). Research in Veterinary Sciences (doi:10.1016/j.rscv.2010.10.014., 92, (2012), 96-98 ).
  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21087781
 2. Bogdaszewska Z. 2004. Występowanie i ekologia kleszcza łąkowego Dermacentor reticulatus (Fabricius, 1794) w ognisku mazurskim. I. Określenie obecnego zasięgu wystepowania [ Range and ecology of Dermacentor reticulatus (Fabricius, 1794) in Masuria focus. I. Defining current range]. Wiadomości Parazytologiczne, 50: 727-730.            Otwórz PDF
 3. Bogdaszewska Z. 2004. Występowanie i ekologia kleszcza łąkowego Dermacentor reticulatus (Fabricius, 1794) w ognisku mazurskim. II. Sezonowy rytm aktywności dorosłych postaci. [ Range and ecology of Dermacentor reticulatus (Fabricius, 1794) in Masuria focus. II. Seasonal acivity patterns of the adult]. Wiadomości Parazytologiczne, 50: 731-738.            Otwórz PDF
 4. Bogdaszewska Z. 2004. Występowanie i ekologia kleszcza łąkowego Dermacentor reticulatus (Fabricius, 1794) w ognisku mazurskim. III. Wpływ temperatury i długości dnia na aktywność dorosłych głodnych kleszczy w warunkach laboratoryjnych. [Range and ecology of Dermacentor reticulatus (Fabricius, 1794) in Masuria focus. III. The influence of temperature and day lenght on the activity of hungry adult ticks in laboratory conditions]. Wiadomości Parazytologiczne, 50: 739-745.            Otwórz PDF
 5. Bogdaszewska Z. 2005. Występowanie i ekologia kleszcza łąkowego Dermacentor reticulatus (Fabricius, 1794) w ognisku mazurskim. IV. Wyniki badań nad określeniem specyficzności żywicielskiej. wystepowania [ Range and ecology of Dermacentor reticulatus (Fabricius, 1794) in Masuria focus.IV. Host specifity]. Wiadomości Parazytologiczne, 51: 39-42.            Otwórz PDF
 6. Bogdaszewska Z. 2005. Występowanie i ekologia kleszcza łąkowego Dermacentor reticulatus (Fabricius, 1794) w ognisku mazurskim. Cz. IV. Wyniki badań nad określeniem specyficzności żywicielskiej. [Range and ecology of Dermacentor reticulatus (Fabricius, 1794) in Mazuria focus. IV. Host specificity]. Wiadomości Parazytologiczne 51, 39-42.
  https://link.springer.com/article/10.1007/s10493-010-9422-4?shared-article-renderer
 7. Bogdaszewska Z., Karbowiak G., Siuda K., 2006. Występowanie i biologia kleszcza łąkowego Dermacentor reticulatus (Fabricius, 1794) w północno-wschodniej Polsce . W: Buczek A., Błaszak Cz., (ed.) Stawonogi: znaczenie epidemiologiczne [Arthropods: epidemiological importance] Koliber, Lublin, 75-79.
 8. Cabaj W., Bień J., Bogdaszewski M., Steiner – Bogdaszewska Ż., Moskwa B. 2017 Potential impact of Neospora caninum infection on farm productivity of fallow deer ( Dama dama ). Small ruminants research . 156, 78 – 81. https://www.researchgate.net/publication/319924861_Potential_impact_of_Neospora_caninun_infection_on_farm_productivity_of_fallow_deer_Dama_dama
 9. Cabaj W., Goździk K., Bień J., Moskwa B. 2008. Nicienie z rodzaju Trichinella u zwierząt rzeźnych i wolno żyjących w Polsce. Materiały konferencji naukowej: “Włośnica zwierząt – biologia, taksonomia i diagnostyka”, Lublin, 20.06.2008 r., 13 -26.
 10. Cilulko J., Janiszewski P., Bogdaszewski M., Szczygielska E. 2013. – Infrared thermal imaging in studies of wild animals. European Journal of Wildlife Research, 59, 17-23.
 11. Cilulko J., Janiszewski P., Bogdaszewski M. 2019. The Applicability of Thermography During the Breeding Season and Early Nursing in Farmed Fallow Deer. Journal of Applied Research in Veterinary Medicine, The 16(3):186-196
  https://www.researchgate.net/publication/330292733_The_Applicability_of_Thermography_During_the_Breeding_Season_and_Early_Nursing_in_Farmed_Fallow_Deer
 12. Demiaszkiewicz A.W., Drożdż J. 1997. Występowanie larw nicieni z rodziny Protostrongylidae w ślimakach lądowych na fermie jeleniowatych w Kosewie. Wiadomości Parazytologiczne 43: 431-434.
  https://www.researchgate.net/publication/330292733_The_Applicability_of_Thermography_During_the_Breeding_Season_and_Early_Nursing_in_Farmed_Fallow_Deer
 13. Demiaszkiewicz A.W., Lachowicz J., Osińska B. 2008. Ustalenie zasięgu ognisk aswortiozy dzikich i domowych przeżuwaczy we wschodniej i południowej Polsce. Wiadomości Parazytologiczne, 54, 217 – 119.
  https://www.researchgate.net/publication/23570007_Determination_of_limits_of_ashworthiosis_foci_in_eastern_and_southern_Poland
 14. Demiaszkiewicz A. W., Malczewski A., Lachowicz J. 1999. Próba odrobaczenia cieląt jeleni i danieli w hodowli fermowej preparatem Rintal Premix. Wiadomości Parazytologiczne, 45, 493-499.
  http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.agro-article-178d41ae-edd5-412e-9f94-2cd707aa63fe?q=bwmeta1.element.agro-number-92013bd1-2727-4d80-b826-196a301c24a2;23&qt=CHILDREN-STATELESS
 15. Demiaszkiewicz A.W., Malczewski A., Lachowicz J. (2000a). Skuteczność preparatu Eprinex Pour-on w zwalczaniu pasożytów jeleni. Magazyn Weterynaryjny. 9, 84-86.
 16. Demiaszkiewicz A.W., Malczewski A., Lachowicz J. (2000b). Skuteczność preparatu Ivomec Premix użytego wielokrotnie w hodowli fermowej jeleni. Życie Weterynaryjne. 75, 79-81.
 17. Demiaszkiewicz A. W., Przybysz I. 2002. Diktiokauloza- zagrożeniem w fermowej hodowli jeleni. Magazyn Weterynaryjny 11, (7/8), 58-60.
 18. Demiaszkiewicz A. W. 2003. Choroby pasożytnicze w fermowej hodowli jeleniowatych, ich profilaktyka i leczenie. Warsztaty szkoleniowe: Podstawy hodowli fermowej jeleniowatych. Stacja badawcza IP PAN w Kosewie Górnym, listopad 2003, 1-15.
 19. Demiaszkiewicz A. W., Lachowicz J. 2003. Pasożyty i choroby pasożytnicze w fermowej hodowli jeleniowatych. Materiały Konferencji naukowo-szkoleniowej “Zwierzęta łowne, wolno żyjące i hodowlane – wymagania w hodowli, w skupie i przetwórstwie mięsa”, Star – Dadaj, 14-15.05. 2003, 15-29.
 20. Demiaszkiewicz A. W., Lachowicz J., Malczewski A. 2003. Skuteczność Vermitanu w zwalczaniu helmintoz jeleniowatych w hodowli fermowej. Magazyn Weterynaryjny, 12, 69-71.
 21. Demiaszkiewicz A. W., Przybysz I. 2003. Seasonal dynamics of first stage larvae of Elaphostrongylus cervi output in faeces and infection of intermedial host of this parasite – terrestial snails. Proceedings International Conference and III Congress of Parasitological Society at RAS, Petrozavodsk, 6-12.10. 2003, 220-221
 22. Demiaszkiewicz A. W., Dmuchowski B. 2004. Stacja Badawcza i Ferma Jeleniowatych Instytutu Parazytologii im. W. Stefańskiego PAN w Kosewie Górnym. Działalność Naukowa PAN, 18, 7-9.
 23. Demiaszkiewicz A.W., Pyziel A., Lachowicz J. 2009. Nicienie trawieńca i płuc występujące u jeleni w nadleśnictwie Strzałowo (Puszcza Piska). Sylwan, 153, 57 – 61. 
 24. Dróżdż J. Bogdaszewska Z. 1997. Ognisko Dermacentor reticulatus podtrzymywane przez jeleni i daniele w hodowli fermowej (Kosewo, Polska). Wiadomości Parazytologiczne, 43: 207-212
  https://www.semanticscholar.org/paper/Ognisko-Dermacentor-reticulatus-podtrzymywane-przez-Dr%C3%B3z%CC%87dz%CC%87-Bogdaszewska/2531ce95d521cdfe8c9fd23ebca3957bc4d168cd
 25. Dróżdż, J., Malczewski, A., Demiaszkiewicz, A. W., Lachowicz, J. 1997. The helminthofauna of farmed deer (Cervidae) in Poland. Acta Parasitologica 42, 225-229.
  http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.agro-article-9816d8d8-f93c-43ef-bcb2-62ca85ab730a
 26. Dróżdż J. 1998. A record of Spiculopteragia suppereri (Nematoda, Trichostrongylidae) in farmed Elaphurus davidianus (Cervidae) in Poland. Acta Parasitologica 43: 109-110.
 27. Drożdż J., Malczewski A., Demiaszkiewicz A.W., Lachowicz J. 1998. Odrobaczanie danieli Fenebesanem w hodowli fermowej. Wiadomości Parazytologiczne 44: 723-727.            Otwórz PDF
 28. Goździk K., Cabaj W. 2008. Evidence of Neospora caninum antibodies in sera from farmed and free living deer in Poland. Wiadomości Parazytologiczne, 54, supl., 25.
 29. Goździk K., Jakubek E.B., Björkman C., Bień J., Moskwa B., Cabaj W. 2010. Seroprevalence of Neospora caninum in free living and farmed red deer (Cervus elaphus) in Poland. Polish Journal of Veterinary Sciences, 13, 117 – 120.            Otwórz PDF
 30. Hapunik J., Víchová B., Karbowiak G., Wita I., Bogdaszewski M., Peťko B. 2011. Wild and farm breeding cervids infections with Anaplasma phagocytophilum. Annals of Agricultural and Environmental Medicine, 18, 41-45.            Otwórz PDF
 31. Janiszewski P.,  (red.) Bogdaszewska Z., Bogdaszewski M., Bogdaszewski  P., Cilulko J., Nasiadka P., Steiner Ż. – Chów i hodowla fermowa jeleniowatych. Wydawnictwo UWM . Olsztyn
 32. Janiszewski P., Cilulko – Dołęga J., Murawska D., Bogdaszewski M. 2017  Interactions between fawns and does of farmed fallow deer Dama dama in the postnatal period. Animal Science Journal. Doi: 10.1111/asj.12926
 33. Janiszewski P., Cilulko-Dołęga J., Murawska D., Bogdaszewski M. 2018. Interactions Between Fawns and Does of Farmed Fallow Deer (Dama dama) in the Postnatal Period. Animal Science Journal 89 (2): 483-487,
  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29047200
 34. Jaśkowski J.M., Kapryan J. , Bogdaszewski M.,Steiner-Bogdaszewska Ż., Jaśkowski B.M., Gehrke M. 2017.  Przypadki posocznicy krwotocznej u buhajków i jeleniowatych. Lecznica dużych zwierząt 4.
 35. Moskwa B., Cabaj W. 2009. Neospora caninum: problem dla hodowców. Prace i Materiały Zootechniczne, 67, 159 – 166.
 36. Moskwa B., Cabaj W. 2009. Neosporoza i jej konsekwencje dla hodowli bydła. Przegląd hodowlany, 6, 6 – 9. http://ph.ptz.icm.edu.pl/index.php/2009/06/01/ph-62009-czerwiec/
 37. Moskwa B., Goździk K., Bień J., Cabaj W. 2011. Neospora caninum – czynniki stałego zagrożenia dla hodowli bydła. Międzynarodowa Konferencja Naukowa. Rozród Bydła. Pasożyty a zdrowie i rozród bydła. Polanica Zdrój 16-18 czerwca 2011, 26-30.
 38. Moskwa B., Goździk K., Bień J., Bogdaszewski M., Cabaj W., – Molecular identification of Trichinella britovi in martens (Martes martes) and badgers (Meles meles) ; new host records in Poland – Acta Parasitologica 57 (4) ‘ 402, 012    
  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23129201
 39. Moskwa B., Kornacka A., Cybulska A., Cabaj W., Reiterova K., Bogdaszewski M., Steiner-Bogdaszewska Ż., Bień J. 2018. Seroprevalence of Toxoplasma gondii and Neospora caninum infection in sheep, goats and fallow deer farmed on the same area. Journal of Animal Science. 96 (6). : 2468–2473       https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29659859                                      
 40. Praca zbiorowa pod redakcją T. i B. Dmuchowscy. 2003. Podstawy hodowli fermowej jeleniowatych – warsztaty szkoleniowe. Wydawca: Stacja Badawcza IPPAN w Kosewie Górnym, listopad 2003, 1-120.
 41. Przybysz I., Demiaszkiewicz A. W. 2004. Sezonowa dynamika wydalania larw nicieni płucnych jeleni w fermie w Kosewie. Wiadomości Parazytologiczne, 50 (suplement), 101.
 42. Pyziel A.M., Dolka I., Werszko J., Laskowski Z., Steiner – Bogdaszewska Ż., Wiśniewski J., Demiaszkiewicz A., Anusz K. 2018.  Pathological lesions in the lungs of red deer Cervus elaphus (L.) induced by a newly-described Dictyocaulus cervi (Nematoda: Trichostrongyloidea).Veterinary Parasitology . 261. : 22-26
  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30253848
 43. Siuda K. Zięba P. Bogdaszewska Z. Stańczak J. Sebesta R. 1997 Review of data of the distribution of Dermacentor reticulatus (Fabricius, 1794) (Acari: Ixodida: Ixodidae) in Poland. Akademia Techniczno-Rolnicza im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy. Zeszyty Naukowe, Ochrona Środowiska: 2
 44. Steiner – Bogdaszewska Ż., Bogdaszewski M. 2017 Pasożyty wewnętrzne jeleni i saren z terenu Nadleśnictwa Strzałowo (Puszcza Piska) w zależności od sezonu badawczego i wieku badanych zwierząt. Medycyna Weterynaryjna 73 ( 1) , 53-55.             Otwórz PDF
 45. Szewczyk T., Werszko J., Steiner – Bogdaszewska Ż., Jeżewski W., Laskowski Z., Karbowiak G. 2017 , Molecular detection of Bartonella spp. in deer ked ( Lipoptena cervi ) in Poland. Parasites & Vectors 10 : 487 DOI 10.1186/s13071-017-2413-0
  https://www.researchgate.net/publication/320430473_Molecular_detection_of_Bartonella_spp_in_deer_ked_Lipoptena_cervi_in_Poland
 46. Tajchman K., Bogdaszewski M., Kowalczuk – Vasilev E., Steiner – Bogdaszewska Ż., Bogdaszewski P. 2018. Mineral concentrations in the plasma of young farmed fallow deer (Dama dama) in relation to the feeding system. Agriculture & Forestry. 64. : 35-44.
  https://www.researchgate.net/publication/324133972_MINERAL_CONCENTRATIONS_IN_THE_PLASMA_OF_YOUNG_FARMED_FALLOW_DEER_Dama_dama_IN_RELATION_TO_THE_FEEDING_SYSTEM
 47. Tajchman K., Steiner- Bogdaszewska Ż., Żółkiewski P. 2018.  Requirements and role of selected micro and macro elements in nutrition of cervids (Cervidae)-review. Applied Ecology and Environmental Research 16(6):7669-768.             Otwórz PDF
 48. Werszko J., Szewczyk T., Steiner-Bogdaszewska Ż., Laskowski Z. 2019 Molecular Detection of Anaplasma phagocytophilum in Blood-Sucking Flies (Diptera: Tabanidae) in Poland. Journal of Medical Entomology
 49. Tajchman K., Steiner-Bogdaszewska Ż., Kowalczuk-Vasilev E., Dąbrowski R. 2019. Effect of Ca and P supplementation on the haematological parameters and content of selected minerals in the blood of young farmed fallow deer males (Dama dama). Biologia
  https://www.researchgate.net/publication/334637188_Effect_of_Ca_and_P_supplementation_on_the_haematological_parameters_and_content_of_selected_minerals_in_the_blood_of_young_farmed_fallow_deer_males_Dama_dama
 50. Werszko J., Szewczyk T., Steiner-Bogdaszewska Ż., Laskowski Z. 2019 Molecular detection of Megatrypanum trypanosomes in tabanid flies. Medical and Veterinary Entomology
 51. Cabaj W., Bień J., Gozdzik K., Basałaj (Wasyl) K., Steiner-Bogdaszewska Ż., Bogdaszewski M., Moskwa B. Molecular identification of sarcocysts from tissue of fallow deer (Dama dama) farmed in the open pasture system based on ssu rRNA gene anuary 2020 Acta Parasitologica 65(2)  https://www.researchgate.net/publication/338803077_Molecular_identification_of_sarcocysts_from_tissue_of_fallow_deer_Dama_dama_farmed_in_the_open_pasture_system_based_on_ssu_rRNA_gene
 52. Werszko J., Steiner-Bogdaszewska Ż, Jeżewski W., Szewczyk T., Kuryło T., Wróblewski P., Karbowiak G Molecular detection of Trypanosoma spp. in Lipoptena cervi and Lipoptena fortisetosa (Diptera: Hippoboscidae) and their potential role in the transmission of pathogens September 2020 Parasitology https://www.researchgate.net/publication/344033211_Molecular_detection_of_Trypanosoma_spp_in_Lipoptena_cervi_and_Lipoptena_fortisetosa_Diptera_Hippoboscidae_and_their_potential_role_in_the_transmission_of_pathogens
 53. Janiszewski P., Czajkowska J., Bogdaszewski M., Zasady bezpieczeństwa pracy na fermie jeleniowatych October 2020
  https://www.researchgate.net/publication/344781909_Zasady_bezpieczenstwa_pracy_na_fermie_jeleniowatych
 54. Tajchman, K.; Ukalska-Jaruga, A.; Bogdaszewski, M.; Pecio, M.; Dziki-Michalska, K. Accumulation of Toxic Elements in Bone and Bone Marrow of Deer Living in Various Ecosystems. A Case Study of Farmed and Wild-Living Deer. Animals 2020, 10, 2151. (IF 1,980 (2019/2020)) Q1)

 55. Werszko J, Steiner-Bogdaszewska Ż, Jeżewski W, Szewczyk T,Kuryło G, Wołkowycki M, Wróblewski P, Karbowiak G (2020). Molecular detection of Trypanosoma spp. in Lipoptena cervi and Lipoptena fortisetosa (Diptera: Hippoboscidae) and their potential role in the transmission of pathogens. Parasitology 147, 1629–1635. https://doi.org/10.1017/S0031182020001584 (IF 2.783 –(2019), Q1)

 56. Puchalska M, Pyziel AM, Wiśniewski J, Steiner-Bogdaszewska Ż, Klich D, Anusz K.  Prevalence of Toxoplasma gondii antibodies in wild boar (Sus scrofa) from Strzałowo Forest Division, Warmia and Mazury Region, Poland. Ann Agric Environ Med. DOI: 10.26444/aaem/118883 (IF 0.982(2019/2020), Q3)

 57. Cabaj, W., Bień-Kalinowska, J., Goździk, K., Basałaj K., Steiner-Bogdaszewska Ż., Bogdaszewski M., Moskwa B. Molecular identification of sarcocysts from tissue of fallow deer (Dama dama) farmed in the open pasture system based on ssu rRNA gene. Acta Parasit. 65, 354–360 (2020). https://doi.org/10.2478/s11686-019-00159-0 (IF 0,960(2020), Q3)

 

 

Doniesienia konferencyjne (chronologicznie):

 


 1. Ovcharenko N.A., Wita I. 1997. Ekologo-parazitologicheskaja kharakteristika vodoemov biologivheskoj stancii Kosevo Gurne. W: Drugij Zjizd Gihdroekologihchnogo Tovaristva Ukrajini. Kijiv 1997. T. 1 s. 81
 2. Bogdaszewska Z. 1998. Distribution of Dermacentor reticulatus (Fabricius , 1794) (Acari; Ixodida: Ixodidae) in Masuria focus (Olsztyn Voivodship) – Abstracts : 18th Congress of the Polish Parasitological Society, Olsztyn 09-11.09.1998. Wiadomości Parazytologiczne, 44: 374.
 3. Karbowiak G., Wita I., Czaplińska U. 2002. Świdrowce pasożytujące u ssaków w Europie oraz ich znaczenie weterynaryjne i epidemiologiczne. W: Pe-ko B., Juri- P., (red.), Klie–ami prená-ané infekčné choroby a iné zoonózy. Zborník z konferencie so zahraničnou účas-ou, Ko-ice 19.-20. Október 2001. Parazitologický ústav SAV, Ko-ice, 106-111.
 4. Wita I., Ovcharenko M., Karbowiak G., Czaplińska U. 2002. Mikrosporydia w bentosie małych zbiorników wodnych zanieczyszczonych substancjami organicznymi i promieniotwórczymi. X Ogólnopolskie Warsztaty Bentologiczne, Ciążeń, 8-10 maja 2003. W: Idee Ekologiczne, 15, Ser. Szkice 8: 92-93.
 5. Karbowiak G., Stanko M., Fričova J., Wita I., Czaplińska U. 2003. Zespoły pasożytów krwi u myszy polnej Apodemus agrarius. XV Wrocławska Konferencja Parazytologiczna. Parazytologia w ochronie środowiska i zdrowia. Wrocław-Karpacz, 3-5.09.2003; 37-38.
 6. Młocicki D., Gorniak A. 2003. Zależności między różnorodnością gatunkową letniego zooplanktonu skorupiakowego a składem chemicznym wody pelagialu jezior północno-wschodniej Polski. W: XIX Zjazd Hydrobiologów Polskich, Warszawa 9-12 września 2003, s.128.
 7. Młocicki D., Górniak A. 2003. Zależności między różnorodnością gatunkową letniego zooplanktonu skorupiakowego a składem chemicznym wody pelagialu jezior północno-wschodniej Polski. W: XIX Zjazd Hydrobiologów Polskich, Warszawa 9-12 września 2003: streszczenia plakatów i referatów. – [Warszawa, 2003]. – S.128.
 8. Karbowiak G., Slemenda S., Pieniazek N.J., Rychlik L., Stanko M., Sinski E., Wita I., Czaplinska U. 2004. Babesiosis of wild animals in Poland. IX European Multicolloquium of Parasitology, 18-23 July, Valencia, Spain, 451.
 9. Bogdaszewska Z., Bogdaszewski M., Majcher K. 2004. Występowanie żółwia błotnego Emys orbicularis (Linnaeues, 1758) w północno-wschodniej Polsce – materiały VII Ogólnopolskiej konferencji herpetologicznej – Biologia płazów i gadów.
 10. Bogdaszewska Z., Karbowiak G., Siuda K. 2006. Występowanie i biologia kleszcza łąkowego Dermacentor reticulatus (Fabricius, 1794) w północno-wschodniej Polsce. VIII Międzynarodowe Sympozjum “Stawonogi pasożytnicze, alergenne i jadowite – znaczenie medyczne i sanitarne”, Kazimierz dolny, 16-18.05.2006: 18-19.
 11. Bogdaszewska Z. Bogdaszewski M. 2006. – “Nowe doniesienie na temat występowania żółwia błotnego Emys orbicularis (Linnaeus, 1758) w północno – wschodniej Polsce”. VIII Ogólnopolska Konferencja Herpetologiczna “Biologia płazów i gadów – ochrona herpetofauny” Kraków, 27 – 28. 09. 2006. 11-13.
 12. Dmuchowski B. 2006 – “Polish Red Deer breeding program on farm in Kosewo Górne – direction and achievements.” Konferencja pt. -Red deer selection for trophy animal breeding-. Organizator: Latvian Wild Animal Breeders Association. Łotwa, Saulstari, 02.10.2006
 13. Dmuchowski B., Starz J., Demiaszkiewicz A. W., Niżnikowski R. 2006. The inluence of management system of farmed fallow Deer (Dama dama) on selected production traits during winter season. Abstracts of the 6-th International Deer Biology Congress, 7-11.08.2006, Praque, Czech Republic, 4.
 14. Dmuchowski B., Snochowski M., Krzywiński A. 2006 “Sex comparison of linear body measures of growing red deer calves (Cervus elephus hippelaphus)”. Advances in Deer Biology. Proceedings of the 6th International Deer Biology Congress, Prague, Czech Republic, 7-11 August 2006
 15. Goździk K., Bień J., Moskwa B., Cabaj W., 2007. Detection of antibodies to Neospora caninum in the blood of bison (Bison bonasus bonasus L.) eliminated from the breeding program in 2004-2007 in Poland. WAAVP 19-23 August 2007, Gent, Belgia, 332.
 16. Goździk K., Moskwa B., Bień J., Cabaj W. 2007. Prevalence of Neospora caninum in European bison (Bison bonasus bonasus L.) based on serological methods. Abstracts submitted for the XXI Congress of the Polish Parasitological Society. Międzyzdroje 5-7th September 2007. Wiadomości Parazytologiczne, 53 (suplement), 181.
 17. Jeżewski W., Zdzitowiecki K., Laskowski Z. 2007. Helmintofauna ryb jeziora Kuc. XXI Zjazd Polskiego Towarzystwa Parazytologicznego, Międzyzdroje 5-7 września 2007, referat. Wiadomości Parazytologiczne, 53 (suplement), 214.
 18. Cabaj W., Moskwa B., Goździk K., Bień J. 2007. Trichinellosis in wild and domestic animals in Poland. XII International Conference on Trichinellosis. Book of Abstracts. Croatia, National Park Plitvice Lakes, 25th – 30th September 2007, 65.
 19. Bień J., Moskwa B. 2008. The usefulness of an ELISA test for the serological diagnostics of Trichinella infection in domestic pigs and wild boars. Program and Abstract Book of Xth European Multicolloquium of Parasitology, Paryż, 24-28.08.2008 r., 103.
 20. Goździk K., Bień J., Moskwa B., Cabaj W., 2008. the first evidence of Neospora caninum infection in farmed and free living deer in Poland. Program and Abstract Book of Xth European Multicolloquium of Parasitology, Paryż, 24-28.08.2008 r., 101.
 21. Cabaj W., Goździk K., Bień J., Moskwa B. 2008. Neospora caninum u żubrów – świadomość problemu. Streszczenie referatów Konferencji Naukowej “Żubr w sieci Natura 2000”, Cisna, 15-16.09.2008 r., 7 – 8.
 22. Cabaj W., Bień J., Goździk K., Moskwa B. 2009. Występowanie Neospora caninum u zwierząt w Polsce. XVIII Wrocławska Konferencja Parazytologiczna; “Różnorodność oddziaływania układów pasożyt – żywieciel w środowisku”, Wrocław – Karpacz, 23.05.2009 r., 6.
 23. Goździk K.J., Grono K., Bień J., Kozak M., Cabaj W.2009. The first evidence of Neosporosis in farm dogs in Eastern Poland. Abstract Volume of World Association for the Advancement of Veterinary parasitology, Canada, Calgary, 9 – 13.08.2009 r.,  158.
 24. Cabaj W., Bień J., Goździk K., Moskwa B. 2009. Current studies on neosporosis in European bisons (Bison bonasus bonasus L.) in Poland. Abstract Volume of World Association for the Advancement of Veterinary Parasitology, 9 – 13.08.2009., Calgary, Canada, 188.
 25. Kuligowska I., Demiaszkiewicz A.W. 2009. Elaphostrongylus cervi (Nematoda, Metastrongyloidea) zagrożeniem dla domowych przeżuwaczy. Materiały Konferencji Naukowej: “Parazytozy zwierząt wolnożyjących: świadomość narastającego problemu”, Warszawa, 22.09.2009 r., 11 – 12.
 26. Majewska A.C., Werner A., Moskwa B., Cabaj W., Nowosad P. 2009. Występowanie Toxoplasma gondii u dzików, saren, jeleni i żubrów w Polsce. Konferencja Naukowa: Parazytozy zwierząt wolno żyjących: świadomość narastającego problemu. Warszawa, 21 – 22.09.2009 r., 15 – 16.
 27. Moskwa B., Bień J., Goździk K., Cabaj W. 2009. Występowanie nicieni z rodzaju Trichinella u świń domowych oraz zwierząt wolno żyjących w Polsce. Konferencja Naukowa: Parazytozy zwierząt wolno żyjących: świadomość narastającego problemu. Warszawa, 21 – 22.09.2009 r., 43 – 44.
 28. Stolarczyk P., Majewska A.C., Moskwa B., Cabaj W. 2009. Genotypowanie i filogenetyczna analiza izolatów Giardia intestinalis uzyskanych od zwierząt łownych. Konferencja Naukowa: Parazytozy zwierzą wolno żyjących: świadomość narastającego problemu. Warszawa , 21 – 22.09.2009 r., 19 – 20.
 29. Cabaj W., Bień J., Goździk K., Moskwa B. 2009. Neospora caninum u żubrów w Polsce – aktualny stan badań / Neospora caninum in European bison in Poland – current research status. VII MIędzynarodowa Konferencja. 80 lat restytucji żubra w Puszczy Białowieskiej. Streszczenia referatów. Białowieża, 28 – 29.09.2009 r., 8.
 30. Stolarczyk P., Majewska A.C., Moskwa B., Cabaj W. 2009. Genotyping of Giardia duodenalis from game animals in Poland using the ß-giardin gene: a phylogenetic analysis. Programme and Abstracts. III International Giardia and Cryptosporidium Conference. Italy, Orvieto, 11 – 15.10.2009 r., 97.
 31. Goździk K., Höglund J., Cabaj W. 2010. Serodiagnosis of lungworm infection in red deer (Cervus elaphus) living in Poland. XXII Zjazd PTP, Puławy, 1 – 3.09.2010 r., Streszczenia, 62.
 32. Jeżewski W., Laskowski Z., Hildebrand J., Zaleśny G. 2010. Badania wstępne nad helmintofauną ślimaków nagich. XXII Zjazd PTP, Puławy, 1 – 3.09.2010 r., Streszczenia, 183.
 33. Majewska A.C., Werner A., Moskwa B., Cabaj W., Nowosad P. 2010. Występowanie przeciwciał przeciw Toxoplasma gondii, Listeria monocytogenes i Brucella abortus u zwierząt łownych. XXII Zjazd PTP, Puławy, 1 – 3.09.2010 r., Streszczenia, 60.
 34. Solarczyk P., Majewska A.C., Moskwa B., Cabaj W. 2010. Genotyping of Giardia duodenalis from Cervidae using the ß-giardin gene and glutamate dehydrogenase genes: a phylogenetic analysis. XXII Zjazd PTP, Puławy, 1 – 3.09.2010 r., Streszczenia, 39
 35. Cabaj W., Bień J., Goździk K., Moskwa B. 2010. Neospora caninum u żubrów żyjących w Białowieży. Streszczenie referatów VIII Międzynarodowej Konferencji “Żubr w Puszczy Królewskiej”, Niepołomice, 9 -10.09.2010 r., 10 – 11.
 36. Cabaj W., Goździk K., Bień J., Moskwa B. 2010. Włośnica zwierząt dzikich i domowych w Polsce. Materiały międzynarodowej konferencji naukowej “Włośnie i włośnica – aktualne problemy”, Puławy, 23 – 24.09.2010 r., 11 – 13.
 37. Cabaj W., Goździk K., Bień J., Moskwa B. 2011. Neospora caninum zagrożeniem dla bydła i zwierząt wolno żyjących. Materiały Konferencji Naukowej „Środowiskowe zagrożenia zdrowia ludzi i zwierząt” Szczecin, 18.11.2011 r., 58.
 38. Cilulko J., Janiszewski P., Bogdaszewski M., Gugołek A. 2011. Changes in the calving behaviour of farmed fallow deer (Dama dama L.). XXX th IUGB Congress 05–09.09.2011, 298.
 39. Gawor J. 2011. Echinococcus multilocularis u lisów groźnym pasożytem dla człowieka. V Konferencja „Nauka Łowiectwu. Choroby zakaźne dzikich zwierząt zagrożeniem nie tylko dla myśliwych”, Wydział Medycyny Weterynaryjnej SGGW, 18.06.2011.
 40. Goździk K., Bień J., Pelinko M., Moskwa B., Cabaj W. 2011. Neosporoza w stadzie – badania po latach. XIX Szkoła Zimowa Hodowców Bydła. Praktyka nauce – nauka praktyce. Warsztaty w Zakopanem, 4-8.04.2011. Doniesienia, 321-322.
 41. Karbowiak G., Stanko M., Rychlik L., Fričová J., Hapunik J. 2011. Parasitic arthropods communities of root-vole (Microtus oeconomus) in Poland. Vedecká konferencia II. LABUDOVE DNI. Zborník abstraktov. Bratislava, Slovenská Republika, 28–29 Apríl 2011, 58-59.
 42. Karbowiak G., Supergan-Marwicz M., Hapunik J., 2011. The competition between young stages of Ixodes ricinus and Dermacentor reticulatus ticks [Konkurencja pomiędzy formami mlodocianymi kleszczy pospolitego Ixodes ricinus i łakowego Dermacentor reticulatus]. The 13th International Symposium Parasitic and Allergic Arthropods – Medical and Sanitary Significance. Kazimierz Dolny, Poland, 6–8 June 2011, 31-32.
 43. Pyziel A. M., Demiaszkiewicz A. W. 2011. Red deer (Cervus elaphus L.) – a new host for Eimeria virginianus Anderson and Samuel, 1969 (Protozoa: Apicomplexa). The 4th Conference of the Scandinavian-Baltic Society for Parasitology (SBSP), Parasites and Infectious Diseases in a Changing World, 19-22.06.2011 r . Oslo, Norwegia, 96.
 44. Sytykiewicz H., Karbowiak G., Hapunik J., Szpechciński A., Goławska S., Sprawka I., Czerniewicz P., Supergan-Marwicz M., Wita I. 2011. Molecular evidence of Anaplasma phagocytophilum and Babesia microti coinfections in Ixodes ricinus ticks in central and eastern regions of Poland [Koinfekcje Anaplasma phagocytophilum i Babesia microti u kleszczy pospolitych Ixodes ricinus w centralnej i wschodniej Polsce]. The 13th International Symposium Parasitic and Allergic Arthropods–Medical and Sanitary Significance. Kazimierz Dolny, Poland, 6–8 June 2011, 51-52.
 45. Cilulko J., Janiszewski P., Bogdaszewski M. .,Szczygielska E. Zmiany temperatury w rosnącym porożu u jeleniowatych (ervidae) utrzymywanych w warunkach fermowych. Temperature changes in velvet antler in farmed cervids (Cervidae) LXXVII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, Wrocław 10 – 12 września 2012 
 46. Cilulko J., Bogdaszewski M., Szczygielska E. Use of Thermography in Studies of Farmed Cervidae. Wykorzystanie termografii w badaniach nad jeleniowatymi (Cervidae)  utrzymywanymi w warunkach fermowych. Krakowska konfrencja młodych uczonych 2012. Kraków 27 – 29 września 2012.
 47. Witkowska D., Sowińska J., Janiszewski P., Bogdaszewski M., Gugołek A., Wójcik A. – Ocena bioaerozolu powietrza budynku inwentarskiego podczas zimowego odchowu cieląt danieli – LXXVIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego – „Produkcja zwierzęca w warunkach zrównoważonego rolnictwa” . Kraków 09 – 11 września 2013
 48. Witkowska D., Sowińska J., Janiszewski P., Bogdaszewski M., Mituniewicz T. – Stężenie gazów cieplarnianych i amoniaku w budynku przeznaczonym do zimowego odchowu cieląt danieli – LXXVIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego – „Produkcja zwierzęca w warunkach zrównoważonego rolnictwa” . Kraków 09 – 11 września 2013
 49. Janiszewski P., Bogdaszewski M., Witkowska D., Kulesza D. – Behawior cieląt danieli fermowych utrzymywanych w pomieszczeniach inwentarskich podczas okresu zimowego – LXXVIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego – „Produkcja zwierzęca w warunkach zrównoważonego rolnictwa” . Kraków 09 – 11 września 2013
 50. Jaśkowski J.M., Bogdaszewski M., Kapryan J., Gehrke M., Rybska M., Józefak A., Kedrak-Jabłońska A., Jóźwiak P, Matuszewska M., Bronicki M.: Course of haemorrhagic septicaemia (HS) caused by Pasterella multocida strain B2 in cattle and Sika deer, fallow deer and red deer in North-east part of Poland. Proc. XXVIII World Buiatric Congress, Cairns, Australia 2014, 181
 51. Miltko R., Bełżecki G., Kowalik B., Obidziński A., Bogdaszewski M. : Wstępna charakterystyka procesów trawiennych w żwaczu jelenia szlachetnego Cervus elaphus. Materiały konferencyjne XLIII Sesji Naukowej Sekcji Żywienia Zwierząt Komitetu Nauk Zootechnicznych PAN. Siedlce – Serpelice, 3 – 5 czerwca 2014. s.124-125
 52. Miltko R., Bełżecki G., Kowalik B., Obidziński A., Bogdaszewski M. (2015) Ruminal degradability of carbohydrates in roe deer. Nutrition of livestock, companion and wild animals. XLIV Scientific Session Group of Animal Nutrition, Committee of Animal Nutrition, Polish Academy of Sciences. Department of Animal Nutrition and Biotechnology, Warsaw University of Life Sciences, Warsaw, 16-17.06.2015 Book of abstract p. 43
 53. Moskwa B., Kornacka A., Cybulska A., Cabaj W., Bogdaszewski M., Bogdaszewska Ż., Reiterova K., Bień J. 2016. Serological monitoring of Toxoplasma gondii and Neospora caninum infection in sheep, goats and fallow deer farming on the same area. The XXIVth Congress of the Polish Parasitological Society. Kraków 5-8 września 2016 Annals of Parasitology, 62 supplement, s. 117.
 54. Janiszewski P., Witkowska D., Steiner-Bogdaszewska Ż., Brożek. 2016. Zachowanie się cieląt danieli fermowych podczas zimowania w zmodyfikowanych warunkach środowiska. LXXXI Zjazd naukowy PTZ, 21 – 23 września 2016 Warszawa: 162 pp.
 55. Bogdaszewski M., Steiner – Bogdaszewska Ż. 2016. Praktyczne aspekty hodowli fermowej jeleniowatych a problemy ochrony bioróżnorodności. Perspektywy w ochronie bioróżnorodności. Popielno 28 – 29 listopada 2016 s.43
 56. I. Górzyńska, Ż. Steiner-Bogdaszewska, A. Zadroga, P. Nadolski, M. Bogdaszewski, A.Korzekwa,  2016. Synteza progesteronu u nieciężarnych i ciężarnych samic sarny europejskiej . Perspektywy w ochronie bioróżnorodności. Popielno 28 – 29 listopada 2016 s.23
 57. A. Zadroga, M. Bogdaszewski, Ż. Steiner-Bogdaszewska, P. Nadolski, M. Bah, A.Korzekwa  2016. Poszukiwanie markera biologicznego o funkcji potencjalnego wskaźnika statusu reprodukcyjnego u samicy sarny europejskiej.  Perspektywy w ochronie bioróżnorodności. Popielno 28 – 29 listopada 2016  s. 57
 58. Tajchman K., Steiner – Bogdaszewska Ż., Bogdaszewski M., Drozd L. 2017 Wstępna analiza częstotliwości i intensywności wokalizacji jelenia fermowego w okresie przedrykowiskowym. LXXXII Zjazd Naukowy PTZ, Sekcja chowu i hodowli zwierząt dzikich. Poznań
 59. Tajchman K., Bogdaszewski M., Kowalczuk – Vasilev E., Steiner – Bogdaszewska Ż., Bogdaszewski P. 2017 Mineral concentration in plasma of young farmed fallow deer ( Dama dama ) in relation to the feeding system . VIII International Agriculture Symposium
  “AGROSYM 2017” Jahorina, 5-8 October 2017, Bosnia and Herzegovina
 60. Janiszewski P., Cilulko Dołęga J., Tajchman K.,Bogdaszewski M. The applicability of selected diagnostic devices for enhancing the welfare of farmed fallow deer does during the reproductive period . VIII International Agriculture Symposium
  “AGROSYM 2017″ Jahorina, 5-8 October 2017, Bosnia and Herzegovina
 61. Bogdaszewski P., Steiner-Bogdaszewska Ż., Wpływ intensywnego żywienia zimowego na masę ciała cieląt daniela europejskiego (Dama dama).  LXXXIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego – Wyzwania zootechniki w warunkach rolnictwa zrównoważonego. Lublin 19 – 21 września 2018.Materiały konferencyjne . p. 179
 62. Bogdaszewski M., Tajchman K., Bogdaszewska Z., Minimalny poziom natężenia światła konieczny do wywołania reakcji fotoperiodycznej u danieli (Dama dama) utrzymywanych w warunkach fermowych. LXXXIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego – Wyzwania zootechniki w warunkach rolnictwa zrównoważonego. Lublin 19 – 21 września 2018.Materiały konferencyjne . p.  180
 63. Janiszewski P., Dziedzic A., Daszkiewicz T.,Bogdaszewski M, Steiner-Bogdaszewska Ż. Wartość odżywcza wybranych podrobów uzyskanych od jelenia szlachetnego (Cervus eplaphus) utrzymywanego w warunkach fermowych. LXXXIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego – Wyzwania zootechniki w warunkach rolnictwa zrównoważonego. Lublin 19 – 21 września 2018. Materiały konferencyjne. p.  187
 64. Steiner-Bogdaszewska Ż., Tajchman K., Bogdaszewski P., Bogdaszewski M. Sezonowe zmiany stężenia kortyzolu we krwi danieli europejskich (Dama dama) utrzymywanych w warunkach fermowych.LXXXIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego – Wyzwania zootechniki w warunkach rolnictwa zrównoważonego. Lublin 19 – 21 września 2018. Materiały konferencyjne. p.  195
 65. Tajchman K., Bogdaszewski M., Kowalczuk-Vasilev E., Drozd L.,Steiner-Bogdaszewska Ż. Wpływ dodatków mineralnych na zawartość makroelementów w wybranych tkankach danieli fermowych. LXXXIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego – Wyzwania zootechniki w warunkach rolnictwa zrównoważonego. Lublin 19 – 21 września 2018. Materiały konferencyjne. p.  198
 66. Tajchmnan K., Steiner-Bogdaszewska Ż., Bogdaszewski M., Drozd D. Wybrane wskaźniki hematologiczne samców danieli fermowych (Dama dama) w zalezności od róźnych warunków utrzymania w okresie zimowym. LXXXIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego – Szczecin 2019, Materiały konferencyjne, p. 204
 67. Tajchman K., Bogdaszewski M., Wiśniewska A. Zmiana behawioru byków daniela fermowego (Dama dama) po obcięciu poroża. LXXXIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego – Szczecin 2019, Materiały konferencyjne, p. 202
 68. Tajchmnan K., Steiner-Bogdaszewska Ż., Rychlik J. Porównanie behawioru cieląt daniela fermowego (Dama dama) podczas odchowu w grupach o różnym kontakcie z człowiekiem. LXXXIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego – Szczecin 2019, Materiały konferencyjne, p. 203
 69. Janiszewski P., Potrapeluk A., Bogdaszewski M. Zmiany temperatury i terminu wycierana poroża u fermowych danieli Dama dama pod wpływem modyfikacji oświetlenia.  LXXXIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego – Szczecin 2019, Materiały konferencyjne, p. 188
 70. Czaplejewicz I., Czajkowska J., Bogdaszewski P., Skowroński M., Pietuszko P. Charakterystyka cech użytkowości rzeźnej młodych samców samców danieli fermowych.  LXXXIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego – Szczecin 2019, Materiały konferencyjne, p. 180

Inne formy publikacji:

 1. Bogdaszewska Z., Bogdaszewski M. 2010 – “Jeleń czy sarna? – poznajemy rodzinę jeleniowatych” – broszura edukacyjna. wyd.Mazurskie Centrum Edukacji Ekologicznej w Giżycku
 2. Bogdaszewska Z., Bogdaszewski M. 2012 – “Polskie jeleniowate” – AFW Mazury, Olsztyn
 3. Bogdaszewska Z., Kardaś R. 2006 – Broszura edukacyjna “Żabi raj”
 4. Borecka A., Bogdaszewska Z., Demiaszkiewicz A.W., 2000 – broszura edukacyjna “O pasożytach ludzi i zwierząt”, wyd.Centrum Edukacji Ekologicznej PAN w Baranowie
 5. Dmuchowski B., Dmuchowska T. “Folder reklamowy Stacji Badawczej w Kosewie Górnym”,(opracowanie koncepcji i tekstu),Centrum Edukacji Ekologicznej PAN w Baranowie
 6. Dmuchowski B., Dmuchowska “Folder informacyjny Stacji Badawczej w Kosewie Górnym”,(opracowanie koncepcji i tekstu), Centrum Edukacji Ekologicznej PAN w Baranowie
 7. Dmuchowski B., Dmuchowska T. “Pocztówki edukacyjne”, (opracowanie koncepcji i tekstu), Centrum Edukacji Ekologicznej PAN w Baranowie
 8. Dmuchowski B., Dmuchowska T. “Postery edukacyjne” (opracowanie koncepcji i tekstu), Centrum Edukacji Ekologicznej PAN w Baranowie
 9. Dmuchowski B., 2005: “Folder o działalności turystyczno-edukacyjnej Stacji Badawczej IP PAN w Kosewie Górnym”, (opracowanie koncepcji i tekstu), Stacja Badawcza IP PAN w Kosewie Górnym.
 10. Dmuchowski B., 2001: Spór o jelenie. Brać Łowiecka nr 4, 5/2001.
 11. Dmuchowski B, Dmuchowska T., 1998: Jelenie i daniele w zagrodzie. top agrar polska. Magazyn nowoczesnego rolnictwa. 11: 48-51.
 12. Dmuchowski B., Krzywiński A., 1997: Hodowla fermowa jeleniowatych – światowe trendy a sytuacja w Polsce. Przegląd hodowlany. 4: 17-18.
 13. Drozd L., Gruszecki T., Matyka S., Dmuchowski B., 1998: Skład kwasów tłuszczowych w tkankach dzikich przeżuwaczy. Nauka w polskiej zootechnice XXI wieku. Sympozjum naukowe, AR w Lublinie.
 14. Program badań nad pobieraniem oraz eksport nasienia i zarodków jeleniowatych do Australii, we współpracy z firmą australijską Advanced Deer Genetics (www.adg.au.com)
 15. Dmuchowski B., 2004: www.kosewopan.pl – oryginalna strona internetowa Stacji Badawczej IP PAN, zawierająca m.in. opis historii powstania Stacji i badań w niej prowadzonych, bieżącą działalność oraz – wcześniej udostępniany grzecznościowo na stronach Polskiego Związku Hodowców Jeleniowatych (www.pzhj.org.pl) – zarys technologii hodowli fermowej jeleniowatych.
 16. Dmuchowski B. 1999: Deer Farming in Poland. Komunikat wygłoszony na Zjeździe FEDFA w Brukseli, później zamieszczony na stronie internetowej FEDFA (Europejska Federacja Związków Hodowców Jeleniowatych), (www.fedfa.com)
 17. Dmuchowski B., 2001: Jelenie i daniele w zagrodzie. Pierwszy Portal Rolniczy (www.ppr.pl)
 18. Dubiel A., Niżański W., Kozdrowski R., Pietrzak G., Dmuchowski B., 2002: Obserwacje nad właściwościami i konserwacją nasienia jeleni w niskich temperaturach. Życie Weterynaryjne- nr 2.
 19. Janiszewski P., Czajkowska J., Bogdaszewski M. Zasady bezpieczeństwa pracy na fermie jeleniowatych. Przegląd hodowlany nr 4/2020 (23-29).

 20. Steiner-Bogdaszewska Ż. Stacja Badawcza Instytutu Parazytologii PAN w Kosewie Górnym. Biuletyn PANorama Oddziału PAN w Olsztynie i Białymstoku nr 2 (12) 2020.

 

Prace inżynierskie i licencjackie :

 1. Górska P. 2011: Zakładanie hodowli fermowej jelenia szlachetnego w Polsce. Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt, Uniwersytet Technologiczno – Przyrodniczy w Bydgoszczy.
 2. Grabowska E. 2011: Projekt pomieszczenia do zimowania cieląt daniela europejskiego (Dama dama) w hodowli fermowej na przykładzie Stacji Badawczej Instytutu Parazytologii PAN w Kosewie Górnym. Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
 3. Płuciennik M. 2013: Charakterystyka zachowań godowych jeleniowatych utrzymywanych w warunkach fermowych. Wydział Bioinżynierii Zwierząt. Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie
 4. Pawlak P. 2014: Organizacyjno -techniczne aspekty urządzania ferm jeleniowatych na przykładzie Stacji Badawczej Instytutu Parazytologii PAN w Kosewie Górnym. Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 5. Bogdaszewski P. 2015: Wpływ wybranych czynników na termin wycierania poroża u daniela europejskiego w warunkach fermowych. Wydział Bioinżynierii Zwierząt. Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie
 6. Gorczyca A. 2016: Jelenina fermowa jako zywnośc bezpieczna – Wydział Bioinzynierii Zwierząt. Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie
 7. Roman K. 2017 : Behawior danieli fermowych w okresie odchowu potomstwa – Wydział Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki. Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 8. Wilk P. 2018 : Analiza częstotliwości i intensywności wokalizacji jelenia fermowego w okresie przedrykowiskowym z uwzglednieniem behawioru. – Wydział Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki. Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 9. Rykowska M. 2018 : Technologia żywienia jeleniowatych utrzymywanych fermowo. – Wydział Bioinzynierii Zwierząt. Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie
 10. Rychlik J. 2019 : Porównanie behawioru cieląt daniela fermowego Dama dama podczas odchowu w grupach o większym i mniejszym kontakcie z człowiekiem – Wydział Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki. Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 11. Tomczak A. 2019 : Analiza możliwości wykorzystania w agroturystyce samców daniela w okresie wycierania poroża – Wydział Bioinzynierii Zwierząt. Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie
 12. Aptazy A. 2020: Bilans składników mineralnych w wybranych gospodarstwach rolnych Wydział Krztałtowania Środowiska i Rolnictwa Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztyni
 13. Chyra.A. 2021: Analiza ataków wilków na zwierzęta gospodarskie na przykładzie Stacji Badawczej Instytutu Parazytologii Polskiej Akademii Nauk w Kosewie Górnym w latach 2018 i 2019. Wydział Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki. Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 14. Patarniak Z. 2021: Analiza zachowań byków danieli (Dama dama) utrzymywanych w hodowli fermowej w okresie przed sezonem godowym. Wydział Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki. Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

 

Prace magisterskie:

 

 1. Zarzycki M. 1996. “Możliwości rozwoju chowu fermowego daniela europejskiego (Dama dama dama) w Polsce.”  Wydział Rolniczy, Akademia Rolniczo – Techniczna. w Olsztynie.
 2. Mruk M. 1999. “Oddziaływanie wypasu jelenia i daniela w chowie fermowym na porost runi pastwiskowej i krajobraz Mazur”. Wydział Bioinżynierii Zwierząt, ART w Olsztynie.
 3. Hanelik A. 2002: “Analiza wycieleń jeleni fermowych w Stacji Badawczej Instytutu Parazytologii Polskiej Akademii Nauk w Kosewie Górnym w roku 2001.” Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt. Akademia Rolnicza im. A. Cieszkowskiego w Poznaniu.
 4. Krzywkowska K., 2002: “Żywienie zimowe jelenia szlachetnego (Cervus elaphus L.) na fermie Stacji Badawczej PAN w Kosewie Górnym.  Wydział Bioinżynierii Zwierząt Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego, w Olsztynie.
 5. Andrzejewska A., 2003: “Zmiany sylwetki i masy ciała jeleni na fermie w Stacji Badawczej PAN w Kosewie Górnym w sezonie 2002/2003”.  Wydział Bioinżynierii Zwierząt UWM, w Olsztynie.
 6. Arkawik A. 2004. “Przekształcenia roślinności litoralu jeziora Kuc w Mazurskim Parku Krajobrazowym” Wydział Biologii UWM w Olsztynie.
 7. Starz J. 2005. “Wpływ sposobu utrzymania danieli (Dama dama) w hodowli fermowej na wybrane cechy produkcyjne w trakcie okresu zimowego”. Wydział Nauk o Zwierzętach Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 8. Sosnowicz K. 2005. “Wpływ terminu odłączenia cieląt na masę łań i wzrost cieląt jelenia szlachetnego (Cervus elephus L.) z fermy jeleniowatych w Kosewie Górnym”. Wydział Bioinżynierii Zwierząt, UWM w Olsztynie
 9. Wojtowicz G. 2006. “Żywienie jelenia europejskiego (Cervus elaphus hippelaphus) i daniela (Dama dama) na przykładzie fermy w Kosewie Górnym.” Wydział Zootechniczny ATR w Bydgoszczy
 10. Żełobowski R. 2006. “Charakterystyka masy ciała daniela europejskiego (Dama dama) w okresie zimowania.” Wydział Bioinżynierii Zwierząt UWM w Olsztynie
 11. Susek K. 2007. – “Wybrane wskaźniki użytkowe samców daniela europejskiego ( Dama dama L.) utrzymywanych w chowie fermowym” – Wydział Bioinżynierii Zwierząt UWM w Olsztynie
 12. Szczygielska E. 2011 – “Dostosowanie organizacji fermy jeleniowatych do polskiej sytuacji rynkowej w latach 2002 – 2009 na przykładzie Stacji Badawczej Instytutu Parazytologii PAN w Kosewie Górnym” – Wydział Nauk o Zwierzętach SGGW w Warszawie
 13. Kulesza D. 2012 – “Behawior danieli fermowych utrzymywanych w okresie zimowym w pomieszczeniach inwentarskich” – Wydział Bioinżynierii Zwierząt  UWM w Olsztynie
 14. Steiner Ż. 2013 – “Wybrane pasożyty wewnętrzne jelenia szlachetnego i sarny europejskiej z terenu Nadleśnictwa Strzałowo (Puszcza Piska) w oparciu o badania koproskopowe” – Wydział Biologii i Biotechnologii UWM w Olsztynie
 15. Bogdaszewski P. 2016 – “Wpływ intensywnego zimowego żywienia cieląt daniela europejskiego na masę ciała” – Wydział Bioinżynierii Zwierząt  UWM w Olsztynie
 16. Licznerska K. 2017 –  “Porównanie wartości odżywczej krwi jeleniowatych utrzymywanych w warunkach fermowych” – Wydział Bioinżynierii Zwierząt  UWM w Olsztynie
 17. Dziedzic A. 2018 – “Wartość odżywcza wybranych podrobów uzyskanych od jelenia szlachetnego (Cervus elaphus) utrzymywanego w warunkach fermowych” – Wydział Bioinżynierii Zwierząt  UWM w Olsztynie
 18. Majer I. 2018 – “Analiza dynamiki zmian masy ciała byków Daniela europejskiego dama dama w okresie zimowym utrzymywanych w hodowli fermowej” – Wydział Nauk o Zwierzętach, Katedra Biologii Środowiska Zwierząt SGGW w Warszawie
 19. Potrapeluk A. 2019 – “Wpływ długości dnia świetlnego na przebieg kostnienia poroża daniela zwyczajnego w obrazie termowizyjnym” – Wydział Bioinżynierii Zwierząt  UWM w Olsztynie
 20. Świątek A. 2019 – “Charakterystyka wybranych parametrów poroża Daniela europejskiego (Dama dama) utrzymywanego na fermie w Kosewie Górnym” – Wydział Nauk o Zwierzętach, Katedra Biologii Środowiska Zwierząt SGGW w Warszawie

 

Prace doktorskie:

 

 1. Kędra A.H. 1999. “Struktura wybranych zespołów pasożytniczych leszcza (Abramis brama) w zależności od typu zbiornika i zanieczyszczeń” – (Instytut Parazytologii PAN)
 2. Karbowiak G. 2000. “Morfologiczna, ultrastrukturalna i ekologiczna charakterystyka świdrowców z podrodzaju Herpetosoma pasożytujących u drobnych gryzoni leśnych w Polsce” – (Instytut Parazytologii PAN)
 3. Bogdaszewska Z. 2004. “Występowanie i ekologia kleszcza łąkowego Dermacentor reticulatus (Fabricius, 1794) w ognisku mazurskim” –  (Instytut Parazytologii PAN)
 4. Dmuchowski B. 2005. “Wzrost i rozwój cieląt jelenia europejskiego Cervus elaphus hippelaphus w hodowli fermowej w Kosewie Górnym” – pierwsza w Polsce praca doktorska z zakresu hodowli fermowej jeleni (Wydział Bioinżynierii Zwierząt UWM, w Olsztynie)
 5. Drabińska A. 2006. “Aktywność płciowa i efektywność rozrodu jeleni hodowanych w warunkach fermowych”. (Wydział Bioinżynierii Zwierząt UWM w Olsztynie)
 6. Pyziel A. 2012.  “Badania nad kokcydiami z rodzaju Eimeria wystepującymi u dzikich przeżuwaczy” – (Instytut Parazytologii PAN)
 7. Cilulko – Dołęga J. 2014  ” Mozliwości poprawy dobrostanu w okresie rozrodu danieli ( Dama dama ) utrzymywanych w warunkach fermowych (Wydział Bioinżynierii Zwierząt UWM, w Olsztynie)

 

 

Prace habilitacyjne:

 

 1. Ovcharenko M. 2002. The ultrastructural study of microsporidia infecting some groups of aquatic invertebrates – rozprawa habilitacyjna (Instytut Parazytologii PAN)
 2. Karbowiak G. 2010. Kleszcz łąkowy – występowanie , biologia i rola jako wektora chorób odkleszczowych.

 

Granty:

 

 1. Zamawiany Wojewody Suwalskiego: Optymalizacja hodowli fermowej jeleniowatych w warunkach województwa suwalskiego. Lata 1995-1997. Kierownik tematu -Opracowanie optymalnych metod odrobaczania jeleni i danieli-: prof. A. Malczewski
 2. KBN pt. Elaphostrongyloza – nowa choroba domowych przeżuwaczy wywołana przez pasożyty jeleni. Lata 1998-2000. Kierownik projektu: prof. A.W. Demiaszkiewicz
 3. KBN pt. Występowanie tasiemca Echinococcus multilocularis u lisów w Polsce północno-wschodniej, środkowej i południowej. Lata 1998-1999. Kierownik projektu: prof. A. Malczewski (na terenie Stacji, w chłodni gromadzono tuszki ustrzelonych lisów i dokonywano wstępnej sekcji)
 4. KBN pt. Zimowanie cieląt jeleni a ich dalszy rozwój i dojrzewanie płciowe w warunkach chowu zagrodowego. Lata 1998-2000. Kierownik: prof. R. Dzięciołowski
 5. KBN pt. Występowanie i ekologia Dermacentor reticulatus (Fabricius 1794) (Acari: Ixodida: Ixodidae) w ognisku mazurskim. Lata 1998-2001. Kierownik: prof. K. Siuda
 6. KBN pt. Badania nad biologią nicieni Elaphostrongylus cervi i epizootiologią elaphostrongylozy. Lata 2003-2006. Kierownik: prof. A.W. Demiaszkiewicz
 7. KBN pt. Próba wykrycia w Polsce pośrednich żywicieli dla tasiemca Echinococcus multilocularis. Lata 2004-2006. Kierownik: prof. A. Malczewski
 8. KBN pt. Obce i rodzinne gatunki kiełży (Gammaroidae, Amphipoda) jako żywiciele organizmów pasożytniczych. Lata 2005-2008. Kierownik: doc. M. Ovcharenko
 9. ARiMR “Konsorcjum na rzecz rozwoju hodowli fermowej jeleniowatych

 

W ramach współpracy PAN z narodowymi Akademiami Nauk prowadzone są badania ze Słowacką Akademią Nauk. Wykonawcy: Instytut Parazytologii SAN, Instytut Zoologii SAN w Kosicach, Instytut Parazytologii PAN (współpracujący: B. Petko, M. Stanko, G. Karbowiak, czasokres 2004-2006), temat 11: Ekologia i epidemiologia gryzoni z rodzaju Apodemus w wybranych środowiskach Polski i Słowacji.

 

A

(Visited 497 times, 1 visits today)