Corocznie Stacja Badawcza Instytutu Parazytologii PAN w Kosewie Górnym przyjmuje liczne grono studentów zarówno zootechniki jak i weterynarii oraz innych studiów powiązanych z rolnictwem oraz hodowlą. Praktykanci mają szansę zarówno poznać pracę Stacji Badawczej “od kuchni” ale również możliwości pracy przy zwierzętach oraz opracowania własnych prac dyplomowych. Wielu z naszych byłych praktykantów nadal utrzymuje kontakt z stacją a część pracowników wywodzi się właśnie z tego grona.

Stacja badawcza organizuje również szkolenia dotyczące hodowli jeleniowatych jak i innych tematów naukowych.

Zgłoszenia:

    (Visited 1 543 times, 1 visits today)