Stacja Badawcza Instytutu Parazytologii PAN w Kosewie Górnym została założona w roku 1984 jako pionierska jednostka zajmująca się badaniami dotyczącymi chowu i hodowli jeleniowatych. Z biegiem lat zmieniał się zakres badań – od opracowania podstawowych zagadnień związanych z dostosowaniem technologii hodowli do warunków krajowych po bardzo różnorodne, szczegółowe jej aspekty. W Stacji utrzymywane są trzy gatunki jeleniowatych:

Daniel europejskie (Dama dama)
Ponad czterysta osobników, z linii byków węgierskich.

Jelenie wschodnie (Cervus nippon)
Około pięćdziesięciu osobników, z największego z jeleni sika podgatunku: Jeleń sika Dybowski.

Jelenie szlachetne (Cervus elaphus)
Około stu osobników, w podtypie karpackim. Charakteryzujące się dużym wzrostem i masą ciała oraz długimi tykami poroża.

Wszystkie zwierzęta są regularnie odrobaczane oraz podlegają opiece weterynaryjnej. Wszystkie mają stały dostęp do dobrych jakościowo lizawek oraz żywią się zarówno w sposób naturalny poprzez wypas, jak i zimą karmione są paszami objętościowymi (głównie siano i sianokiszonka), a także paszami treściwymi (głównie owies oraz mieszanki paszowe).

Stacji posiada odpowiednie zaplecze techniczne: dwie odłownie (infrastrukturę pozwalającą na pomoc i zabiegi weterynaryjne czy zootechniczne minimalizując zagrożenie dla zwierząt i obsługi) wyposażone w dwa rodzaje poskromów (urządzenia przeznaczone do bezpiecznego unieruchamiania zwierząt bez stosowania ryzykownej i kosztownej sedacji) a same wybiegi skonstruowane są, tak by ułatwić obsłudze opiekę nad zwierzętami. Znakomita większość ogrodzeń wykorzystywanych w placówce wyposażonych jest w specjalistyczne siatki przystosowane dla potrzeb hodowli jeleniowatych (siatki niepodatne są na wyginanie, zamiast tego są sprężyste, minimalizując ryzyko zaplątania). Kwatery zimowe zwierząt wyposażone są w specjalistyczne karmniki minimalizujące kontakt obsługi z tymi płochliwymi zwierzętami, a dostępne dla młodych zwierząt cielętniki zaprojektowane są w taki sposób, by zminimalizować ich stres. Stacja posiada własny silos zbożowy i infrastrukturę (podręczna mieszalnia) niezbędna do przygotowywania różnorodnych mieszanek paszowych.

Stacja Badawcza IP PAN w Kosewie corocznie prowadzi sprzedaż zwierząt. Możliwy jest zakup łań,
byków i cieląt wszystkich 3 utrzymywanych u nas gatunków. Sprzedaż prowadzona jest w okresie zimowym ( od końca listopada do końca marca) tj. po zakończeniu sezonu godowego oraz po zakończeniu niezbędnych prac zootechniczno-weterynaryjnych (oddzielanie byków, łan i cieląt,
znakowanie, odrobaczanie, skracanie twardych poroży).

Z uwagi na objęcie jeleniowatych (od 6 stycznia 2023) przepisami ustawy o systemie identyfikacji i
rejestracji zwierząt (Dz. U. poz. 2727 oraz z 2023 r. poz. 412) prosimy o wcześniejsze dopełnienie obowiązku rejestracji w systemie ARiMR stada należącego do podmiotu kupującego.

W sprawie zakupu zwierząt lub doradztwa/szkoleń proszę kontaktować się e-mailem

kosewopan@kosewopan.pl

Zespół badawczy Stacji we współpracy z Katedrą Łowiectwa UWM przygotował również pierwsze krajowe monograficzne opracowanie omawiające podstawy hodowli fermowej jeleniowatych. Książka ta ukazała się nakładem Wydawnictwa UWM pod koniec roku 2014 i jest jak dotąd jedyną tego rodzaju pozycją wydawniczą na polskim rynku.

(Visited 4 742 times, 5 visits today)