Hodowla fermowa jeleniowatych stanowi istotną gałąź gospodarki w wielu krajach. W Polsce jest jak dotąd bardzo słabo rozwinięta i sprowadza się najczęściej do utrzymywania hodowli o charakterze amatorskim. 

W warunkach krajowych brakuje kompleksowych naukowych i praktycznych opracowań dotyczących ważnych aspektów technologii produkcji a prowadzone obecnie prace badawcze wskazują na istnienie nowych, ważnych problemów wymagających rozwiązania a przede wszystkim wdrożenia do praktyki.

Specyfika tej produkcji (bez budynków) pozwala na znaczne zmniejszenie presji wywieranej na środowisko naturalne (brak punktowych źródeł zanieczyszczeń), a oparcie jej w większości na paszach objętościowych pochodzących z trwałych użytków zielonych spełnia wymagania dotyczące tzw. zazielenienia. Proces produkcji tych pasz nie wymaga stosowania środków ochrony roślin.

Projekt zmierza do wypełnienia luki w dostępie przez hodowców do technologii, przewiduje także opracowanie innowacyjnych receptur mieszanek treściwych zawierających m.in. rozdrobnione pędy wierzbowe pochodzące z lokalnej produkcji leśnej. Oznacza to, że hodowla fermowa jeleniowatych może stanowić wartościową alternatywę dla tradycyjnych kierunków hodowli przeżuwaczy przyczyniając się równocześnie do ochrony środowiska i klimatu.

(Visited 54 times, 1 visits today)