\
www.kosewopan.pl

 Strona główna
 Aktualności
 O nas
 Hodowla
 » Jelenie
 » Daniele
 » Jelenie Sika Dybowskiego
 Podstawy technologii
 » Gatunki w hodowli
 » Kierunki produkcji
 » Ekonomika
 » Organizacja fermy
 » Zakup zwierząt
 » Obsady i żywienie
 » Opieka zdrowotna
 » Kalendarz fermy
 » Uregulowania prawne
 Turystyka i edukacja
 » Zwierzęta
 » Muzeum
 » Szkolenia i praktyki
 Nauka
 Sprzedaż
 » Zwierzęta
 » Dziczyzna
 Galeria
 Publikacje
 Dojazd i kontakt
 Księga gości
 Linki

Nasz adres:
Stacja Badawcza Instytutu Parazytologii PAN
w Kosewie Górnym
11-700 Mrągowo
NIP 525-000-85-83
Regon 000326322
tel./fax: +48 089 742 43 80


konto: BGK 89-1130-1017-0020-1467-9920-0003

kosewopan@kosewopan.pl


News:

2017-06-07 08:21:18

Stacja  nieczynna w dniu 07 czerwca 2017r.

W dniu dzisiejszym Stacja Badawcza jest nieczynna dla odwiedzających.
Przepraszamy za zaistniałą sytuację.2017-03-02 14:30:04

PRACA DLA STUDENTÓW

Oferujemy pracę w charakterze przewodnika w sezonie letnim - szczegóły w zakładce AKTUALNOŚCI2016-02-11 07:30:59

PRAKTYKI STUDENCKIE
Informujemy że są wolne miejsca na praktyki w lipcu, natomiast w sierpniu i wrześniu nie ma już wolnych miejsc .2015-12-11 13:10:07

Uprzejmie informujemy, że nakładem Wydawnictwa UWM w Olsztynie, ukazała się książka  "Chów i Hodowla Fermowa Jeleniowatych" pod red. P. Janiszewskiego. Można ją nabyć w sprzedaży wysyłkowej. Szczegóły w dziale AKTUALNOŚCI.

   2004-2018 © Stacja IP PAN | projekt i wykonanie artneo.pl

Nauka

Od początku istnienia Stacji wiodącą tematyką prowadzonych tu badań była fermowa hodowla jeleniowatych. W ciągu wielu lat zebrano szereg obserwacji i doświadczeń nad hodowlą zamkniętą jeleni i danieli w naszych warunkach klimatycznych. Opracowano wówczas i opublikowano wiele oryginalnych prac. Dotyczyły one między innymi pobierania nasienia na sztuczną pochwę, sztucznego odchowu cieląt, oswajania zwierząt i zjawiska "inprintingu", obserwacji behawioralnych, mrożenia nasienia, inseminacji, przeszczepiania zarodków, genetycznych uwarunkowań wzrostu poroża, krzyżowania jelenia szlachetnego z jeleniem wapiti, maralem oraz jeleniem milu.

Hybrydy (od lewej: 1/2 i 3/4 milu) Jeleni Szlachetnych i Milu.

 

Hybryd 75% Maral, 25% Jeleń Szlachetny.

 

Hybryd 1/2 Maral, 1/2 Jeleń Szlachetny.

 

W ostatnich latach badania skupiły się na intensyfikacji hodowli jeleniowatych (sposoby prowadzenia stada, zimowanie cieląt, żywienie, wypas, rozród), oraz na niezwykle ważnych w intensywnej hodowli jeleniowatych zagadnieniach parazytologicznych. Znaczne zagęszczenie zwierząt na stosunkowo niewielkiej powierzchni zagród prowadzi do dużej koncentracji form inwazyjnych pasożytów, a co za tym idzie wysokiej ekstensywności i intensywności inwazji pasożytniczych, które mogą być groźne dla zdrowia zwierząt. Dlatego też bardzo istotnym okazało się opracowanie helmintofauny jeleniowatych w hodowli fermowej, zbadanie składu gatunkowego pasożytów, ich ekstensywności i intensywności występowania. Badania te dotyczyły pasożytów żołądkowo-jelitowych, płucnych, a także tkankowych oraz pierwotniaków - świdrowców występujących we krwi i kokcydiów jelitowych. Badano również skład gatunkowy żywicieli pośrednich nicieni płucnych - ślimaków lądowych i występowanie w nich stadiów larwalnych tych pasożytów. Przedmiotem badań było także opracowanie metod zwalczania pasożytów w hodowli fermowej, ustalenie optymalnych sposobów i terminów podawania antyhelmintyków, określenie skuteczności poszczególnych leków przeciwpasożytniczych dostępnych na rynku, oraz zapobieganie powstawaniu lekooporności pasożytów. Na terenie Stacji prowadzono również inne badania parazytologiczne dotyczące pasożytów krwi drobnych gryzoni leśnych, występowania kleszczy, a także badano mikrosporidia pasożytujące u larw owadów, oraz pasożyty ryb. W wyniku tych badań opisano dwa nowe gatunki mikrosporidiów pasożytujących w komórkach ciała tłuszczowego muchówek. Równolegle prowadzone są prace badawcze dotyczące innych niż hodowla jeleniowatych zagadniń z dziedziny parazytologii. Efektem wymienionych badań jest ponad 60 publikacji naukowych oraz doniesień konferencyjnych. Na terenie Stacji realizowano osiem projektów badawczych KBN.. Efektem jednego z nich jest pierwsza w Polsce praca doktorska z zakresu hodowli fermowej jeleni B. Dmuchowskiego pt. "Wzrost i rozwój cieląt jeleni europejskich Cervus elaphus hippelaphus w hodowli fermowej w Kosewie Górnym", której obrona odbyła się latem 2005 roku (Wydział Bioinżynierii UWM w Olsztynie). W oparciu o materiały zebrane na terenie Stacji zostało zakończonych pięć przewodów doktorskich. Przygotowano również rozprawę habilitacyjną opartą w dużej mierze o materiały zebrane w Kosewie. W Stacji zebrano również materiały do jedenastu obronionych prac magisterskich. Szczegółowy wykaz publikacji dostępny jest w dziale PUBLIKACJE.